DALAMAN ANADOLU LİSESİ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI
SİVİL HAVACILIK OKULU İNŞAATINA BAŞLAMA TÖRENİ DÜZENLENDİ
DALAMAN ADLI RESİM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ
PEYZAJ ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİK
ASKERE GİDECEK OLAN GENÇLERİMİZ VE AİLELERİ İLE BİRARAYA GELDİK
ŞEHİT JANDARMA UZMAN ONBAŞI FUAT DEMİR İÇİN MEVLİD-İ ŞERİF PROGRAMI DÜZENLENDİ
23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI ETKİNLİKLERİ
23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI ETKİNLİKLERİ
23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI ŞENLİKLERİ
GENÇ SPORCULARIMIZLA BULUŞTUK

İşyeri Açma

isyeri

1.Sınıf GSM’ ler: Kentlerden ve insanların toplu olarak bulundukları yerlerden mutlaka uzak tutulması ,sanayi bölgesi ya da sağlık koruma bandı konulabilecek yerlerde olması gereken kuruluşlardır. 1. Sınıf GSM ruhsatları İl Belediyesi veya mücavir alanı dışında olan yerler için İl Özel İdare Müdürlüğü tarafından verilmektedir.

2.Sınıf GSM’ ler: Kentlerden ve insanların toplu olarak bulundukları yerlerden uzakta, bulunduğu çevreye zarar vermeyeceği kanaatine varılmış yetkili makamca uygun görülecek bir yerde olması gereken gayri sıhhi müesseselerdir.2. ve 3. Sınıf GSM ruhsatları İlçe belediyeleri tarafından verilir.

3. Sınıf GSM’ ler: Konutların ve insanların toplu olarak bulundukları yerlerin yakınında kurulabilmekle birlikte denetim altında tutulması gereken gayri sıhhi müesseselerdir. Çevresine olan zararları giderilemeyen 3. sınıf GSM’ ler de konutlardan ve insanların toplu olarak bulundukları yerlerden uzakta yapılır.

Belediyemizde bulunan 2. ve 3. sınıf GSM ruhsatları Zabıta Ruhsat birimimizde verilmektedir.

G.S.M Ruhsat başvurularında tesisin kurulacağı yerin Yapı İzinleri Müdürlüğünden alınacak yer seçim belgesi ile işyerinin Yapı Kullanma İzin Belgesi veya Yapı Kullanma İzin Belgesi olmayan eski yapılardan vukuatlı tapu kaydı istenir.Tesisin kurulacağı yerin Belediye İmar Planlarına göre yer seçimi uygunsa iş yerinin türüne göre aşağıdaki belgelerden bazıları istenir.
1. Yer seçim belgesi (İmar Servisinden alınır).
2. İmza Sirküleri.
3. Tapu Belgesi.
4. İş akım Şeması ve açıklama raporu (Üretim projesi ile ilgili bilgileri içeren).
5. Çevre kirlenmesini önlemek amacıyla hazırlanmış proje ve açıklama raporu.
6. ÇED olumlu raporu veya ÇED gerekli değildir kararı (ÇED kapsamında ise).
7. İlgili kurum ve kuruluştan onaylı vaziyet planı – Numarataj Belgesi
8. Yerleşim Planı.
9. Kiracı ise kira kontratı aslı veya noter tastikli sureti.
10. Kapasite Raporu(gıda üretimi ve satışı yapan işyerleri için)
11. Bayilik sözleşmesi (LPG satış yerleri)
12. Karayolu kenarında bulunan işyerleri için geçiş izin belgesi(Belediye imar servisinden)
13. Şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyunun temini ile ilgili açıklama raporu ile suyun bakteriyolojik ve kimyasal analiz raporu.
14. Derin kuyulardan su temin edilmesi halinde DSİ Müdürlüğünden alınacak kuyu suyu kullanma belgesi.
15. Başvuru formu.
16. Vergi Levhası.
17. Ticaret sicil gazetesi
18. İlgili oda kaydı.(Sicil Tasdiknamesi).
19. Yapı kullanma izin belgesi (imar mevzuatına göre özel yapı gerektiren faaliyetler için buna uygun yapı kullanma izin belgesi alınmalıdır.)
20. Sorumlu müdür sözleşmesi diploma sureti.
21. İtfaiye raporu.
22. İşletme belgesi (30 ve üzeri işçi çalıştıran veya çalışan sayısına bakılmaksızın patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerde çalışan işletmeler için).
23. TSE Hizmet yeterlilik belgesi (Gerekli müesseselerden.)
24. Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü görüşü (Gerekli Müesseselerden).
25. Tabip ve sağlık personeli sözleşmesi (50 ve üzeri işçi çalıştıran işletmeler için).
26. Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünden atık su görüşü (OSB de yer alan müesseselerden).
27. İmar Servisinden atık su görüşü.
28. Emisyon ve deşarj izni ( tabi müesseselerden).(İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden alınacaktır)
29. Topraklama ölçme raporu ,elektrik tesisatı uygulama projesi,üretim akım şeması(akaryakıt ve LPG istasyonları için)
30. Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası (Yanıcı ,parlayıcı,patlayıcı madde üreten ve bulunduran müesseselerden).
31. LPG Eğitim Sertifikası (Akaryakıt ve LPG satış istasyonları için)
32. ÇTV Borcu Yok Belgesi (İlgili vergi dairesinden v e Belediyemizden alınır).
33. Şehir Şebeke Suyuna Bağlantı Belgesi.
34. Şahıslardan üç adet fotoğraf, dosya.
35. İşletme Belgesi.(Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Aydın Bölge Müdürlüğünden alınacak)
36. Sağlık Koruma Bandı
37. Kurum gerek duyulması halinde ilave bilgi ve belgeler isteyebilir.

GIDA SİCİL BELGESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER
1-Dilekçe
2-Bağlı olduğu meslek kuruluşundan üyelik veya faaliyet belgesi
3-Şirket ana sözleşmesinin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi veya noter onaylı nüshası
4-İmza sürküleri
5-GSM ruhsatı nüshası
6-Kapasite Raporu
7-Sorumlu yönetici sözleşmesi (noterden)

Diploma örneği, bağlı bulunduğu meslek odasından sorunlu yönetici belgesi(meslek odası olmayanlardan istenmeyecektir

SIHHİ İŞYERLERİ
Sıhhi Müesseseler ile Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerinin Ruhsatlandırılması ve denetlenmesine dair işlemler, 10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2005/9207 Karar Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmelik esaslarına göre yürütülmektedir.

İŞYERİ AÇMA ve ÇALIŞMA RUHSATI VERİLMESİ SIRASINDA İŞYERLERİNDE ARANACAK ASGARÎ ORTAK ŞARTLAR

1- İşyeri amaca uygun bir şekilde tasarlanmış, temiz ve aydınlık olacaktır.
2- İşyerinin havalandırma tertibatı bulunacak; ısıtma ve havalandırma soba, kalorifer veya klima sistemlerinden uygun olanı ile yapılacaktır.
3- Tek ruhsatla açılan ve birden fazla faaliyet alanı bulunan işyerlerinde her faaliyet dalı için ilgili bölümlerde öngörülen şartlar ayrıca aranacaktır.
4- On kişiden fazla çalışanı bulunan müstakil işyerlerinde dinlenme yeri, kıyafet değiştirme kabini, bay ve bayan için ayrı tuvalet bulunacaktır. Ancak birden fazla işyerinin bulunduğu iş hanı, iş merkezi, pasaj, gar, terminal gibi yerlerde ortak kullanıma ayrılmış yeter sayıda lavabo ve tuvalet varsa, buralarda açılan işyerleri için ayrıca tuvalet ve lavabo şartı aranmaz. 5- İşyerinde üretilen çöp ve benzeri atıkların toplanması ve muhafazası için gerekli tedbirler alınacak ve atık suyun uygun bir şekilde tahliye edilmesini sağlayacak bağlantı bulunacaktır.
6- Yiyecek ve içecek satılan, depolanan ve servisi yapılan işyerlerinde, yiyeceklerin hazırlandığı bölümlerin tabanları, duvarları ve yiyeceğin temas ettiği yüzeyler seramik, mermer, paslanmaz çelik gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir; tavanlar buğulanmayı, küflenmeyi, pislik birikmesini önleyecek; kapılar, kolay temizlenebilir ve gerektiğinde dezenfekte edilebilir nitelikte olacaktır.
Yiyecek hazırlama ve pişirme bölümünde oluşan buhar, koku, duman ve benzeri kirleticileri tahliye edecek baca sistemi kurulacaktır.
Bardak ve tabaklar cam veya porselen; kaşık, çatal ve bıçak paslanmaz çelikten olacaktır.
7- İtfaiye raporu alması gerekmeyen işyerlerinde çalışanların ve müşterilerin güvenliğini sağlamak amacıyla yangına karşı önlemler alınacaktır.
8- Umuma açık istirahat ve eğlence yerleriyle, kişilerin yoğun olarak giriş-çıkış yaptığı diğer işyerlerinde giriş ve çıkışlar ayrı kapıdan olacak ve yangına karşı ayrıca tahliye çıkışı bulunacak, yangın çıkışları ışıklı tabela ile gösterilecektir.
9- Umuma açık istirahat, eğlence ve konaklama yerleriyle lokantalarda ve pastanelerde şehir şebekesine bağlı su bulunacak, sigara içilen ve içilmeyen bölümler duvar veya camla ayrılacaktır.
10- Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri, konaklama yerleri, düğün salonları, lokantalar ve benzeri işyerlerinde bulunan tuvaletlerin zeminleri ve duvarları mermer, seramik ve mozaik gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir malzemelerle kaplı olacaktır. Tuvalet ile mutfak yan yana olmayacaktır

SIHHİ MÜESSESELER
Sıhhi müesseseler, Et ve balık ürünlerinin satıldığı yerler, bakkal, market, şarküteri, kuruyemişçi, büfe, manav, kantin ve ekmek bayileri, pastaneler, lokanta, kafeterya, berber ve kuaför, taksi durağı, kapalı açık otopark, oto galerileri, büro, her türlü satış yerleri gibi Gayrisıhhi Müesseseler dışında kalan her türlü işyerleridir.

SIHHI MÜESSESELERDE İŞYERİ AÇMA ve ÇALIŞMA RUHSATI MÜRACAATI İÇİN GEREKLİ BELGELER
1- Başvuru / Beyan Formu
2- Tapu Fotokopisi
3- Kira Sözleşmesi Aslı veya noter tasdikli sureti
4- Yapı kullanma izin belgesi
5- Vergi Levhası Fotokopisi
6- Şahıs ise (Oda Kayıt Belgesi ve Esnaf Sicil Tasdiknamesi)
7- Şirket ise (Ticaret Sicil Tasdiknamesi ve Oda Kayıt Belgesi)
8- İmza Sirküleri (Şirket ise)
9- 3 adet fotoğraf (Şahıs ise)
10- Nüfus Cüzdan Fotokopisi (T.C. Kimlik No.)
11- Ustalık Belgesi (Pastane, Lokanta, Kebapçı, Restoran, Kuaför, Berber v.b.işyerlerinde ,satış elemanı belgesi gerektiren işyerlerinde ustalık belgesi aranmaz.)
12- (634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamına giren gayrimenkullerin tapuda kütüğünde mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde sinema,tiyatro,kahvehane,bar,pavyon,gazino,kulüp,dans salonu ve benzeri eğlence ve toplantı yerleri,fırın,lokanta,pastane gibi gıda ve beslenme yerleri,imalathane,boyahane,basımevi,dükkan,galeri ve çarşı gibi işyeri açılması durumunda kat maliklerinin oy birliğiyle aldığı karar. (Noterden)
Tapuda işyeri görülen yerlerde ,umuma açık istirahat ve eğlence yeri açılması durumunda yönetim planında aksine bir hüküm yoksa, kat maliklerinin oy çokluğu ile aldığı kararın bulunması gereklidir.(noterden)

BEYANA DAYALI OLARAK VERİLEN RUHSATLARIN KONTROLÜ
2005/9207 Karar Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmeliğin 12.maddesine istinaden yapılan başvurunun öngörülen kriterlere uygun olduğunun tespiti halinde başkaca bir işleme gerek kalmaksızın işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenerek ilgiliye verilir.Beyana göre tanzim edilen ruhsat müktesep hak kazandırmaz.

Ancak, ilgili yönetmeliğin 13.maddesine göre işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen işyerleri, yetkili idareler tarafından ruhsatın verildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde kontrol edilir. Yapılacak olan denetimlerde mevzuata uygun olmayan unsurların ve noksanlıkların tespiti halinde, işyerine bu noksanlık ve hatalarını gidermesi için işyeri sahibine bir defaya mahsus olmak üzere on beş (15) günlük bir süre verilir. Verilen süre içinde tespit edilen noksanlık ve aykırılıklar giderilmediği takdirde, ruhsat iptal edilerek işyeri kapatılır.

UMUMA AÇIK İSTİRAHAT ve EĞLENCE YERİ
Umuma açık istirahat ve eğlence yeri: Kişilerin tek tek veya toplu olarak eğlenmesi, dinlenmesi veya konaklaması için açılan otel, motel, pansiyon, kamping ve benzeri konaklama yerleri; gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, içkili lokanta, taverna ve benzeri içkili yerler; sinema, kahvehane ve kıraathaneler; kumar ve kazanç kastı olmamak şartıyla adı ne olursa olsun bilgi ve maharet artırıcı veya zeka geliştirici nitelikteki elektronik oyun alet ve makinelerinin, video ve televizyon oyunlarının içerisinde bulunduğu elektronik oyun yerleri; internet salonları, lunaparklar, sirkler ve benzeri yerlerdir.

UMUMA AÇIK İSTİRAHAT ve EĞLENCE YERİ İŞYERİ AÇMA ve ÇALIŞMA RUHSATI MÜRACAATI İÇİN GEREKLİ BELGELER
1- Başvuru / Beyan Formu
2- Tapu Fotokopisi
3- Kira Sözleşmesi Fotokopisi
4- Vergi Levhası Fotokopisi
5- Şahıs ise (Oda Kayıt Belgesi ve Esnaf Sicil Tastiknamesi)
6- Şirket ise (Ticaret Sicil Tastiknamesi ve Oda Kayıt Belgesi)
7- İmza Sirküleri (Şirket ise)
8- Ustalık Belgesi (İçkili Lokanta, İçkili Kafeterya)
9- 5 Adet Fotoğraf
10- (634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamına giren gayrimenkullerin tapuda kütüğünde mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde umuma açık istirahat ve eğlence yeri açılması durumunda kat maliklerinin oy birliğiyle aldığı karar (Noterden)

Tapuda işyeri görülen yerlerde ,umuma açık istirahat ve eğlence yeri açılması durumunda yönetim planında aksine bir hüküm yoksa, kat maliklerinin oy çokluğu ile aldığı kararın bulunması gereklidir(noterden)
11- İtfaiye Uygunluk Raporu
12- Nüfus Cüzdan Fotokopisi (T.C. Kimlik No.)

ÇALIŞANLAR İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
1- Adli Sicil Kaydı
2- Nüfus Sureti (Muhtardan)
3- Sağlık Raporu (Bulaşıcığı hastalığı yoktur ibaresi yazılacak) Resmi kurum onaylı

UMUMA AÇIK İSTİRAHAT ve EĞLENCE YERİ AÇILMASI HALİNDE GÖZ ÖNÜNE ALINACAK MESAFE KOŞULU
Umuma Açık İstirahat ve Eğlence yerlerinden (İçkili Yer, Kahvehane, Kıraathane, Oyun Yeri) açılması halinde; Resmi ve Özel Okul binalarından ve İlk Orta Öğrencilerin barındığı Öğrenci Yurtları ile Ana okullarından kapıdan kapıya en az yüz metre uzaklıkta bulunması gerekli olup, Özel eğitime muhtaç bireylerin devam ettikleri öğretim kurumları ve okulları dışındaki diğer özel öğretim kurumları için bu zorunluluk aranmamaktadır. Ancak Özel Öğretim kurumlarıyla yukarıda belirtilen türdeki işyerleri aynı binada bulunamaz.

MESUL MÜDÜR
2005/9207 Karar Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmeliğin 35.maddesine istinaden; Umuma Açık İstirahat ve Eğlence yerinin sahibinin tüzel kişi olması durumunda, işyerini idare etmek üzere bir mesul müdür görevlendirilir. Görevlendirilen mesul müdür yetkili idareye bildirilmek zorundadır.

Mesul Müdürlük için gerekli belgeler
1- 2 adet fotoğraf
2- Nüfus cüzdan örneği
3- İkametgah İlmuhaberi (Muhtardan)
4- Savcılıktan adli sicil belgesi
5- Ruhsat fotokopisi
6- Noterden mesul müdür sözleşmesi
7- Resmi hekim onaylı sağlık raporu (Bulaşıcı hastalığı olmadığına dair)

CANLI MÜZİK YAYINI
2005/9207 Karar Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmeliğin 38.maddesine istinaden İçkili Yerlere ve Çay bahçelerine halkın huzur ve sükunu ile kamu istirahatı açısından sakınca bulunmaması kaydıyla yapılacak ölçüm ve kontrolü müteakip canlı müzik izni verilir.

Canlı Müzik Yayını Talebinde bulunulması halinde gerekli belgeler
1- Ruhsat Fotokopisi
2- Dilekçe
3- İmza Sirküleri (Şirket ise)
4- 2 adet Fotoğraf (Şahıs ise)

HAFTA TATİLİ RUHSATI
394 sayılı Kanun hükümlerine istinaden Hafta Tatili ve dini ve milli Bayram tatili günlerinde çalışmak isteyen işyerlerine hafta tatil ruhsatı düzenlenir. Tatil Günleri Çalışma Ruhsatı yıllık olup, yıl başlangıcı olan her yılın Ocak ayı sonuna kadar düzenlenir, aynı yılın aralık ayı sonuna kadar geçerlidir. Takip eden yılda ocak ayında yeniden düzenlenir.
Hafta Tatil Ruhsatı için gerekli belgeler
1- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Fotokopisi
2- Hafta Tatili Ruhsatı varsa aslı
3- Şahıs ise 2 Adet Fotoğraf